odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti

Na spodnji povezavi si lahko preberete odlok o prenehanju začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1401?sop=2020-01-1401